nữa đến Tết Giáp thìn 10/02/2024

Tháng ba

2023

March

26

Âm lịch: 5/2

(Quý mùi)
Ngày
Tàn tích Memphis

Memphis vốn là thủ đô của Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Phế tích của thủ đô Memphis ngày nay nằm cách thủ đô Cairo 19 km về phía Nam, bên bờ Tây của sông Nile. Thành phố này được thành lập bởi vua Menes, với hơn 30.000 dân, đây vốn là khu định cư lớn nhất thế giới trong thời kỳ đó.


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 3 2023
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>", "event": "" }

27

8


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

28

9


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu ngọ</p>", "event": "" }

1

10


Mậu ngọ

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

2

11


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>", "event": "" }

3

12


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>", "event": "" }

4

13


Tân dậu●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tuất</p>", "event": "" }

5

14


Nhâm tuất

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý Hợi●</p>", "event": "" }

6

15/2


Quý Hợi●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tý</p>", "event": "" }

7

16


Giáp tý

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất sửu●</p>", "event": "" }

8

17


Ất sửu●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính dần●</p>", "event": "" }

9

18


Bính dần●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mão●</p>", "event": "" }

10

19


Đinh mão●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thìn</p>", "event": "" }

11

20


Mậu thìn

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ tỵ●</p>", "event": "" }

12

21


Kỷ tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh ngọ</p>", "event": "" }

13

22


Canh ngọ

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân mùi●</p>", "event": "" }

14

23


Tân mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Nhâm thân●</p>", "event": "" }

15

24


Nhâm thân●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý dậu●</p>", "event": "" }

16

25


Quý dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tuất</p>", "event": "" }

17

26


Giáp tuất

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất Hợi●</p>", "event": "" }

18

27


Ất Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tý</p>", "event": "" }

19

28


Bính tý

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh sửu●</p>", "event": "" }

20

29


Đinh sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu dần●</p>", "event": "" }

21

30


Mậu dần●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mão●</p>", "event": "" }

22

1/2


Kỷ mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh thìn</p>", "event": "" }

23

2


Canh thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân tỵ●</p>", "event": "" }

24

3


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>", "event": "" }

25

4


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý mùi●</p>", "event": "" }

26

5


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp thân●</p>", "event": "" }

27

6


Giáp thân●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất dậu●</p>", "event": "" }

28

7


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "" }

29

8


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh Hợi●</p>", "event": "" }

30

9


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>", "event": "" }

31

10


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

1

11


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh dần●</p>", "event": "" }

2

12


Canh dần●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân mão●</p>", "event": "" }

3

13


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>", "event": "" }

4

14


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

5

15/2


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp ngọ</p>", "event": "" }

6

16


Giáp ngọ

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

7

17


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính thân●</p>", "event": "" }

8

18


Bính thân●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

9

19


Đinh dậu●