338 ngày nữa đến Tết Quý mão 22/01/2023

Tháng hai

February

18

Âm lịch: 18/1

(Nhâm dần)
Ngày
Tàn tích Memphis

Memphis vốn là thủ đô của Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Phế tích của thủ đô Memphis ngày nay nằm cách thủ đô Cairo 19 km về phía Nam, bên bờ Tây của sông Nile. Thành phố này được thành lập bởi vua Menes, với hơn 30.000 dân, đây vốn là khu định cư lớn nhất thế giới trong thời kỳ đó.


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 2 2022
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thân</p>", "event": "" }

31

29


Giáp thân

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất dậu●</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 1)" }

1

1/1


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">2/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 2)" }

2

2/1


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">3/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh Hợi●</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 3)" }

3

3/1


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu tý●</p>", "event": "" }

4

4


Mậu tý●

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

5

5


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>", "event": "" }

6

6


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mão●</p>", "event": "" }

7

7


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>", "event": "" }

8

8


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

9

9


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp ngọ●</p>", "event": "" }

10

10


Giáp ngọ●

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

11

11


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>", "event": "" }

12

12


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

13

13


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-heart-o", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tuất</p>", "event": "Lễ Tình Nhân" }

14

14


Mậu tuất

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ Hợi●</p>", "event": "Tết Nguyên Tiêu" }

15

15/1


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh tý●</p>", "event": "" }

16

16


Canh tý●

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân sửu●</p>", "event": "" }

17

17


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>", "event": "" }

18

18


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mão●</p>", "event": "" }

19

19


Quý mão●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thìn</p>", "event": "" }

20

20


Giáp thìn

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>", "event": "" }

21

21


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính ngọ●</p>", "event": "" }

22

22


Bính ngọ●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mùi●</p>", "event": "" }

23

23


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>", "event": "" }

24

24


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ dậu●</p>", "event": "" }

25

25


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tuất</p>", "event": "" }

26

26


Canh tuất

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân Hợi●</p>", "event": "" }

27

27


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm tý●</p>", "event": "" }

28

28


Nhâm tý●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý sửu●</p>", "event": "" }

1

29


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>", "event": "" }

2

30


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mão●</p>", "event": "" }

3

1/2


Ất mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>", "event": "" }

4

2


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

5

3


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu ngọ</p>", "event": "" }

6

4


Mậu ngọ

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

7

5


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>", "event": "" }

8

6


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>", "event": "" }

9

7


Tân dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tuất</p>", "event": "" }

10

8


Nhâm tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý Hợi●</p>", "event": "" }

11

9


Quý Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tý</p>", "event": "" }

12

10


Giáp tý

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất sửu●</p>", "event": "" }

13

11


Ất sửu●